All episodes

In this episode of "Program rozszerzony" Rūta Šlapkauskaitė (University of Vilnius) talks about Fifteen Dogs (2015): an exuberant, award-winning fantasy by the Canadian writer ...

This week we bring you a discussion of early American nature writing, a talk given by Prof. Marek Wilczyński (University of Gdańsk) and Prof. Mark Burrows, an academic, writer ...

Wykład "O perełkach i obdartych śmieciach, czyli niemieckojęzycznych rękopisach z dawnej Biblioteki Załuskich (1747-1795) w zbiorach Biblioteki Narodowej", który 17 stycz...

This week on our podcast Prof. Glenda Norquay (Liverpool John Moores University) explores the dialogues in contemporary Scottish women's poetry and highlights their political e...

Dr Anna Gutowska (UJK) opowiada o życiu i twórczości George Eliot (Mary Anne Evans, 1819-1880), jednej z ważniejszych postaci na kulturalnej mapie dziewiętnastowiecznej Wi...

Reguły gry: O (nie)wierności przekładu teatralnego. Z prof. Markiem Paryżem (IA UW) rozmawia Małgorzata Semil - absolwentka Instytutu Anglistyki UW, tłumaczka teatralna o...

Wystąpienie prof. UW dr hab. Anny Cetery-Włodarczyk na temat przekładu teatralnego przed spotkaniem z tłumaczką teatralną Małgorzatą Semil. Spotkanie zorganizowała 24 lis...

Wykład polemiczny, który Małgorzata Grzegorzewska wygłosiła 22 listopada 2017 roku na temat ksiażki Stephena Greenblatta "The Swerve: How the World Became Modern" (po pols...